تلفن‌های رومیزی پاناسونیک

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS7716

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS7716

  تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS7716 دارای امکانات زیر :

   

  • سازگار با Caller ID
  • امکان نمایش Caller ID پشت خطی در صورت پشتیبانی مخابرات محلی
  • کلید شماره گیر مجدد با 20 حافظه
  • شماره گیر خودکار
  • نمایشگر نورانی جهت اعلام تماس
  • تنظیمات قابل برنامه ریزی فلش تایم
  • دفترچه تلفن با 50 حافظه
  • تنظیمات قابل برنامه ریزی Tone/Pulse
  • قابلیت قفل کردن صفحه کلید
  • امکان مکالمه با هدست جک 2.5 mm
  • دارای اسپیکرفون دوطرفه
  • امکان تنظیم گوشی رومیزی در 2 زاویه
  • صدای زنگ قابل تنظیم در 3 حالت Off, Low, High
  • ساخت مالزی
تلفن پاناسونیک مدل KX-TS7716

تلفن پاناسونیک مدل KX-T7705X

تلفن پاناسونیک مدل KX-T7705X

  تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-T7705 Panasonic دارای امکانات زیر :

   

  • امکان مکالمه بدون برداشتن گوشی-اسپیکرفون دوطرفه
  • صفحه نمایش دو سطری با ساعت
  • 30 حافظه Caller ID
  • دفترچه تلفن با 30 حافظه
  • کلید شماره گیر مجدد با 5 حافظه
  • تنظیم صدای گوشی
  • عملکرد تلفن بدون نیاز به باطری
  • مناسب برای استفاده به عنوان داخلی سانترال
  • دارای کلید Flash/Pause
  • ساخت مالزی
تلفن پاناسونیک مدل KX-T7705X

تلفن پاناسونیک مدل KX-T7703X

تلفن پاناسونیک مدل KX-T7703X

  تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-T7703 Panasonic دارای امکانات زیر :

   

  • عملکرد تلفن بدون نیاز به باطری
  • صفحه نمایش دو سطری با ساعت
  • 30 حافظه Caller ID
  • دفترچه تلفن با 30 حافظه
  • کلید شماره گیر مجدد با 5 حافظه
  • تنظیم صدای گوشی
  • مناسب برای استفاده به عنوان داخلی سانترال
  • دارای کلید Flash/Pause
  • ساخت مالزی
تلفن پاناسونیک مدل KX-T7703X

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS580MX

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS580MX

  تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS580 Panasonic دارای امکانات زیر :

   

  •  50 حافظه Caller ID
  • دفترچه تلفن با 50 حافظه
  • کلید شماره گیر مجدد خودکار
  • کلید شماره گیر مجدد با 20 حافظه
  • قابلیت قفل کردن صفحه کلید
  • امکان مکالمه بدون برداشتن گوشی تلفن-اسپیکر فون دوطرفه
  • فیش ورودی Data
  • ساخت مالزی
تلفن پاناسونیک مدل KX-TS580MX

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS500MX

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS500MX

  تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS500 Panasonic دارای امکانات زیر :

   

  • کلید شماره گیر مجدد
  • تنظیم شش مرحله ای صدای گوشی تلفن
  • حالت های خاموش و کم و زیاد برای صدای زنگ
  • کلید انتخاب حالت Tone/Pulse
  • دارای کلید Flash
  • ساخت مالزی
تلفن پاناسونیک مدل KX-TS500MX

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS880MX

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS880MX

  تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS880 Panasonic دارای امکانات زیر :

   

  • سازگار با Caller ID
  • کلید شماره گیر مجدد با 20 حافظه
  • شماره گیر خودکار
  • نمایشگر نورانی جهت اعلام تماس
  • تنظیمات قابل برنامه ریزی فلش تایم
  • دفترچه تلفن با 50 حافظه
  • تنظیمات قابل برنامه ریزی Tone/Pulse
  • قابلیت قفل کردن صفحه کلید
  • امکان مکالمه با هدست جک 2.5 mm
  • امکان تنظیم گوشی رومیزی در 2 زاویه
  • دارای اسپیکر فون دوطرفه
  • صدای زنگ قابل تنظیم در 3 حالت Off, Low, High
  • ساخت مالزی
تلفن پاناسونیک مدل KX-TS880MX

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS620MX

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS620MX

  تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS620 Panasonic دارای امکانات زیر :

   

  • خروج از تولید
  • سیستم منشی تلفنی دیجیتال
  • صفحه نمایش سه سطری با ساعت
  • امکان مکالمه بدون برداشتن گوشی
  • 50 حافظه Caller ID
  • دفترچه تلفن با 50 حافظه
  • کلید شماره گیر مجدد با 20 حافظه
  • سه حافظه برای شماره گیری سریع
  • نشانگر نورانی جهت اعلام تماس
  • ساخت مالزی
تلفن پاناسونیک مدل KX-TS620MX

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS600MX

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS600MX

  تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS600 Panasonic دارای امکانات زیر :

   

  • خروج از تولید
  • صفحه نمایش سه سطری با ساعت
  • امکان مکالمه بدون برداشتن گوشی
  • 50 حافظه Caller ID
  • دفترچه تلفن با 50 حافظه
  • کلید شماره گیر مجدد با 20 حافظه
  • سه حافظه برای شماره گیری سریع
  • نشانگر نورانی جهت اعلام تماس
  • ساخت مالزی
تلفن پاناسونیک مدل KX-TS600MX

تلفن پاناسونیک مدل KX-T2375MX

تلفن پاناسونیک مدل KX-T2375MX

  تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-T2375 Panasonic دارای امکانات زیر :

   

  • خروج از تولید
  • صفحه نمایش ساعت دار
  • امکان مکالمه بدون برداشتن گوشی
  • 12 حافظه برای شماره گیری سریع
  • کلید شماره گیر مجدد خودکار
  • کلید انتخاب حالت Tone/Pulse
  • دارای کلید Flash/Pause/Hold
  • دارای موزیک پشت خط
  • بکار گرفتن فیش ورودی Data
  • ساخت مالزی
تلفن پاناسونیک مدل KX-T2375MX

تلفن پاناسونیک مدل KX-T2378MX

تلفن پاناسونیک مدل KX-T2378MX

  تلفن رومیزی 2 خط پاناسونیک مدل KX-T2378 Panasonic دارای امکانات زیر :

   

  • گوشی دو خط با قابلیت کنفرانس 3 نفره
  • صفحه نمایش ساعت دار
  • امکان مکالمه بدون برداشتن گوشی
  • 12 حافظه برای شماره گیری سریع
  • کلید شماره گیر مجدد خودکار
  • کلید انتخاب حالت Tone/Pulse
  • دارای کلید Flash/Pause/Hold
  • دارای موزیک پشت خط
  • فیش ورودی Data
  • ساخت مالزی
تلفن پاناسونیک مدل KX-T2378MX

تلفن پاناسونیک مدل KX-T2371MX

تلفن پاناسونیک مدل KX-T2371MX

  تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-T2371 Panasonic دارای امکانات زیر :

   

  • خروج از تولید
  • 3 حافظه برای شماره گیری سریع
  • کلید شماره گیر مجدد
  • نشانگر نورانی جهت اعلام تماس
  • کلید انتخاب حالت Tone/Pulse
  • دارای کلید Flash
  • فیش ورودی Data
  • ساخت مالزی
تلفن پاناسونیک مدل KX-T2371MX

تلفن پاناسونیک مدل KX-T2373MX

تلفن پاناسونیک مدل KX-T2373MX

  تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-T2373 Panasonic دارای امکانات زیر :

   

  • خروج از تولید
  • امکان مکالمه بدون برداشتن گوشی
  • 12 حافظه برای شماره گیری سریع
  • کلید شماره گیر مجدد خودکار
  •  کلید انتخاب حالت Tone/Pulse
  •  دارای کلید Flash/Pause/Hold
  • دارای موزیک پشت خط
  •  فیش ورودی Data
  • ساخت مالزی
تلفن پاناسونیک مدل KX-T2373MX