باتری های اورجینال بیسیم – باطری

باطری تلفن بیسیم پاناسونیک HHR-P107A

باطری تلفن بیسیم پاناسونیک HHR-P107A
  • باطری  پاناسونیک  HHR-P107A قابل استفاده در تلفن های بیسیم :

   

  KX-TG3021 – TG3022 – TG3031 – TG3032 – TG3033 – TG3034 – TG3510

  – TG3511 – TG3520 – TG3521 – TG3522 – TG3526 – TG3531 – TG3532

  - TG3533 – TG3536 – TG6021 – TG6022 – TG6023 – TG6025 – TG6026

  - TG6031 – TG6032 – TG6033 – TG6034 – TG6051 – TG6052 – TG6053

  – TG6054 – TG6071 – TG6072 – TG6073 – TG6074 – TG6075 – TGA300

  – TGA301 – TGA351 – TGA600 – TGA60

   

  • GT1500 – GT1502 – GT1520 – GT1522 – GT1540 – GTA150

   

  باطری تلفن پاناسونیک اورجینال و با بسته بندی اصلی

باطری تلفن بیسیم پاناسونیک HHR-P107A

باطری تلفن بیسیم پاناسونیک اورجینال HHR-P104A

باطری تلفن بیسیم پاناسونیک اورجینال HHR-P104A
  • باطری  پاناسونیک  HHR-P104A قابل استفاده در تلفن های بیسیم :

   

  KX-FPG391 – TG2302 – TG2312 – TG2313 – TG2314 – TG2322- TG2335

  – TG2356 – TG2357 – TG2386 – TG5050 – TG5055 – TG5200 – TG5202

  – TG5210 – TG5212 – TG5213 – TG5230 – TG5240 – TG6500 – TG6502

  – TGA520 – TGA523 – TGA650

   

  • باتری تلفن اورجینال و بسته بندی اصل پاناسونیک

   

باطری تلفن بیسیم پاناسونیک اورجینال HHR-P104A