اخبار و مقالات پاناسونیک

نحوه ست کردن گوشی های تلفن بیسیم پاناسونیک

نحوه ست کردن گوشی های تلفن بیسیم پاناسونیک

به خاطر سوالات متعددی که شما کاربران در قسمت نظرات تلفن های بیسیم در مورد ست کردن یا ریجیستر (Register) کردن گوشی های بیسیم کرده بودین تصمیم گرفتیم در یک مقاله جامع با پوشش دادن تمام مدل ها به نحوه ست (Set) کردن گوشی های تلفن بیسیم پاناسونیک بپردازیم.

قبل شروع به دو سوال عمده پاسخ دهیم.

 

۱ – اینکه به چه دلایلی ممکنه گوشی سیار بیسیم شما از ست خارج شده باشد؟

اینکه بیس دستگاه گوشی بیسیم شما گوشی بیسیم را نمیشناسد ممکن است بر اثر مواردی همچون دور بودن گوشی بیسیم از بیس به مدت طولانی ،ضربه خوردن ،دستکاری منو ،یک شوک الکترونیکی مثل قطع و وصل برق و یایک سری امواج خارجی قوی و….. صورت گیرد.

 

۲ -نشانه های از ست خارج شدن گوشی بیسیم چست در واقع از کجا بفهمیم  گوشی بیسیم شما از ست خارج شده؟

هر وقت گوشی بیسیم شما نزدیک بیس هست و هنگام استفاده پیغام زیر رو میدهد مطمئنا گوشی بیسیم شما از ست خارج شده.

No link to base. Move closer to base, try again (ارتباط با بیس قطع میباشد.به بیس نزدیک تر شوید و دوباره تلاش کنید)

 

حالا با این تفاصیر اگر فکر میکنید بیس دستگاه تلفن بیسیم شما گوشی بیسیم را نمیشناسد یا در بعضی از مدل ها نیاز به اضافه کردن یک گوشی بیسیم اضافی دارید میتوانید برای مدل های مختلف به شکل زیر عمل کنید.

 

مدل KX-TG2361JX :

بعد از اینکه مطمئن شدین گوشی های بیسیم مشغول نیستند مراحل زیر را انجام دهید

طی مراحل ست کردن گوشی ها را در کنار بیس نگه دارید،

دکمه LOCATOR/INTERCOM روی بیس را نگه داشته تا یک صدای بیپ بشنوید

سپس دکمه ۱ را برای ست کردن گوشی شماره ۱ و دکمه ۲ را برای ست کردن گوشی شماره ۲ فشار دهید(روی بیس)-لازم به نگه داشتن دکمه نیست- (اگر یکی از بیسیم ها از ست خارج شده فقط دکمه مربوط به آن گوشی را فشار دهید)

حالا  دکمه FLASH/CALL WAIT را روی گوشی بیسیم مورد نظر فشار دهید و نگه دارید تا پیغام Handset Registering  روی صفحه بیسیم نمایش داده شود،پس از این صدای بوق ست شدن شنیده خواهد شد.

شما میتوانید با فشار دادن دکمه OFF روی گوشی بیسیم و یا دکمه LOCATOR/INTERCOM روی بیس از حالت ست کردن گوشی خارج شوید.

 

مدل KX-TG2360JX : 

بعد از اینکه مطمئن شدین گوشی بیسیم مشغول نیست مراحل زیر را انجام دهید

طی مراحل ست کردن گوشی را در کنار بیس نگه دارید،

دکمه LOCATOR/INTERCOM روی بیس را نگه داشته تا یک صدای بیپ بشنوید

حالا  دکمه FLASH/CALL WAIT را روی گوشی بیسیم مورد نظر فشار دهید و نگه دارید تا پیغام Handset Registering  روی صفحه بیسیم نمایش داده شود،پس از این صدای بوق ست شدن شنیده خواهد شد.

شما میتوانید با فشار دادن دکمه OFF روی گوشی بیسیم و یا دکمه LOCATOR/INTERCOM روی بیس از حالت ست کردن گوشی خارج شوید.

 

مدل های KX-TG3531BX , KX-TG3521BX , KX-TG3532BX , KX-TG3522BX

 

هنگامی که گوشی ها نزدیک بیس هستند و از اشغال نبودن آنها اطمینان دارید مراحل زیر را به ترتیب اعمال کنید

روی گوشی بیسیم دکمه MENU  سپس ۰۰۱ را شماره گیری کنید ،حالا روی صفحه نمایش پیغام   …..press locator  را مشاهده خواهید کرد.

با فشار دادن دکمه LOCATOR به مدت ۵ ثانیه روی بیس و سپس فشار دادن OK روی گوشی بیسیم ، بیس و بیسیم پس از شنیدن صدای بوق با هم ست می شوند.

 

برای بیشتر مدل ها پاناسونیک مثل مدل های KX-TG

۳۶۱۱,۳۷۱۱,۳۷۱۲,۳۷۲۱,۳۷۲۲,۳۸۱۱,۳۸۲۱,۳۸۲۲,۴۷۳۱,۴۷۴۱,۴۷۴۲

,۴۷۷۱,۴۷۷۲,۵۵۱۱,۵۵۲۱,۵۷۷۱,۶۵۱۱,۶۵۲۱,۶۵۶۱,۶۵۸۲,۶۵۹۱,۶۵۹۲,

۶۶۱۱,۶۶۲۱,۶۶۷۱,۶۸۱۱,۶۸۲۱,۶۸۴۱,۶۸۴۲,۶۸۷۲,۷۵۱۱,۷۵۲۱,۷۶۴۲

,۷۶۲۲,۷۷۳۱,۷۷۳۲,۸۵۱۱,۸۵۲۲,۹۳۳۱,۹۳۴۱,۹۳۸۵,۹۳۹۱,۹۴۷۱,۱۰۶۱

هنگامی که گوشی ها نزدیک بیس هستند و از اشغال نبودن آنها اطمینان دارید مراحل زیر را به ترتیب اعمال کنید

روی گوشی بیسیم دکمه MENU  سپس # و بعد ۱۳۰ را شماره گیری کنید

 

حالا روی بیس دستگاه تلفن خود دکمه Locator را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید (در بعضی از مدل ها بعد از این ۵ ثانیه یک صدای بوق شنیده میشود و در بعضی از مدل ها این صدای بوق وجود ندارد )

حالا روی گوشی بیسیم دکمه ای که OK را مشخص میکند را فشار دهید یک صدای بوق از ست شدن گوشی بیسیم شما خبر میدهد.

در طی این مراحل پیغام” Base in registering mode” نمایش داده خواهد شد.

اگر در انجام هر کدام از این مراحل موفق نبودید آن را از اول تکرار کنید.

نکته : در بعضی مدل های بیسیم  بعد از زدن  OK  از شما Pin code می خواهد که شما می توانید با وارد کردن  ۰۰۰۰ پین کد را وارد کنید

نکته: اگر در بعضی مدل ها دکمه منو نباشد زیر صفحه نمایش ۳ تا دکمه وجود دارد که باید دکمه وسطی را به عنوان منو فشار دهید

 

 

برای مدل های KX-TG 1311,3411

هنگامی که گوشی ها  نزدیک بیس هستند و از اشغال نبودن آن اطمینان دارید .

مراحل زیر را به ترتیب اعمال کنید :

دکمه OK(دکمه وسط زیر صفحه نمایش بیسیم) را روی بیسیم فشار داده سپس با دکمه های بالا و پایین  گزینه SETTING HS را پیدا و کلیک کنید

و دوباره  با دکمه های بالا و پایین  گزینه REGISTRATION  را پیدا و انتخاب کنید سپس دوباره گزینه REGISTER  HS را انتخاب کنید

حالا طبق عکس زیر روی بیس دستگاه تلفن خود دکمه Locator را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید.

حالا روی گوشی بیسیم دکمه ای که OK را مشخص میکند را فشار دهید یک صدای بوق از ست شدن گوشی بیسیم شما خبر میدهد.

 

نحوه ست کردن گوشی های تلفن بیسیم پاناسونیک

نحوه ست کردن گوشی های تلفن بیسیم پاناسونیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل بیسیم ۲ خط KX-TG2480BX

هنگامی که گوشی  نزدیک بیس هست و از اشغال نبودن آن اطمینان دارید .

مراحل زیر را به ترتیب اعمال کنید :

دکمه MENU را روی بیسیم فشار داده سپس با دکمه های بالا و پایین  گزینه  Initial Setting را پیدا و کلیک کنید

و دوباره  با دکمه های بالا و پایین  گزینه Registration  را پیدا و انتخاب کنید

حالا روی بیس دستگاه تلفن خود دکمه Locator را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید.

حالا روی گوشی بیسیم دکمه ای که OK را مشخص میکند را فشار دهید یک صدای بوق از ست شدن گوشی بیسیم شما خبر میدهد.

 

 

مدل های بیسیم  KX-TG4221,4222 

 هنگامی که گوشی ها  نزدیک بیس هستند و از اشغال نبودن آن اطمینان دارید .

مراحل زیر را به ترتیب اعمال کنید :

دکمه MENU را روی بیسیم فشار داده سپس با دکمه های بالا و پایین  گزینه  Initial Setting را پیدا و کلیک کنید

و دوباره  با دکمه های بالا و پایین  گزینه Registration  را پیدا و انتخاب کنید

سپس  با دکمه های بالا و پایین  گزینه   HS Registration  را پیدا و انتخاب کنید

حالا روی بیس دستگاه تلفن خود دکمه Locator را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید.

حالا روی گوشی بیسیم دکمه ای که OK  را مشخص میکند را فشار دهید یک صدای بوق از ست شدن گوشی بیسیم شما خبر میدهد.

 

 

برای مدل های KX-TG 2521,2511,1611,1711,6451.6461

هنگامی که گوشی نزدیک بیس هست و از اشغال نبودن آن اطمینان دارید .

مراحل زیر را به ترتیب اعمال کنید :

دکمه OK (دکمه وسط زیر صفحه نمایش بیسیم)  را روی بیسیم فشار داده سپس با دکمه های بالا و پایین  گزینه Handset Setup را پیدا و کلیک کنید

و دوباره  با دکمه های بالا و پایین  گزینه Register H.SET را پیدا و انتخاب کنید

حالا طبق عکس زیر روی بیس دستگاه تلفن خود دکمه Locator را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید.

نکته : در بعضی مدل های بیسیم  بعد از زدن  OK  از شما Pin code می خواهد که شما می توانید با وارد کردن  ۰۰۰۰ پین کد را وارد کنید

حالا روی گوشی بیسیم دکمه ای که OK را مشخص میکند را فشار دهید یک صدای بوق از ست شدن گوشی بیسیم شما خبر میدهد.

 

در پایان خوشحال خواهیم شد ما را از اشکالات و نواقص احتمالی موجود در مطالب آگاه سازید.


** ارجاع و استفاده موردی از مطالب در دیگر سایت ها و رسانه های الکترونیک تنها با ذکر نام منبع و درج لینک به همان مطلب در سایت پاناسونیک ایران مجاز است

87 دیدگاه در رابطه با “نحوه ست کردن گوشی های تلفن بیسیم پاناسونیک
 1. 1
  Ali
  اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۳ — ۴:۰۶ ب.ظ

  سلام
  وقتی کارهایی رو که گفتید انجام دادم روی تلفن بیسم Handset Registering نمایش داده میشه بعد از چند ثانیه Error! رو نمایش میده.
  مدل تلفن : KX-TG2360JX

 2. 3
  حسن
  خرداد ۱۳, ۱۳۹۳ — ۱۲:۰۶ ب.ظ

  با سلام گوشى ١٢٢٢ دارم no link میزنه توى این مدلهاى گوشی که گفتید نیست و ست نمیشود ممنون از راهنماییتون

  • 4
   مدیر
   خرداد ۱۷, ۱۳۹۳ — ۷:۲۵ ب.ظ

   دوست عزیز این مدل گوشی را من تا حالا ندیده ام از پاناسونیک شاید خیلی قدیمی می باشد شما این نحوه ست کردن ها را تست کنید اگر هیچ کدام جواب نداد باید به یک تعمیر کار تلفن ببرید تا برایتان ست کنند

 3. 5
  علی جمشیدی
  مرداد ۲, ۱۳۹۳ — ۸:۵۹ ب.ظ

  با سلام
  گوشی تلفن من مدل ۶۶۷۱ است ولی گوشی با دستی ست نیست از منو مربع ۱۳۰ هم می زنم انگار کد رو اشنباه میدم. روی گوشی بیسیم هم میزنه base no power ممنون می شم راهنمایییم کنید

  • 6
   مدیر
   مرداد ۱۳, ۱۳۹۳ — ۱۰:۲۴ ب.ظ

   سلام
   دوست عزیز روش ست کردن این مدل همین طور است که نوشتید اگر نتوانستید باید گوشی خود را به شرکتی که گارانتی کرده ببرید تا برایتان ست کنند

 4. 7
  محمد
  مرداد ۱۲, ۱۳۹۳ — ۱۲:۲۵ ب.ظ

  سلام
  واقعا متشکرم بابت راهنمایی هاتون..تو سایت های ایرانی مشابه ندارید،مخصوصا بخش تلفن های سانترال..این کار باعث میشه اگه خریدی هم بخوام انجام بدم حتی بدون ملاحظه تفاوت قیمت از سایت شما خرید کنم..چراکه خیلی از اطلاعات رو که بصورت سی دی و کتاب به فروش میرسه رو شما رایگان در اختیار قرار میدید و حتی پاسخگوی سوالات پیش اومده هم هستید.بازم تشکر
  موفق باشید

 5. 8
  مرجان
  مرداد ۲۶, ۱۳۹۳ — ۲:۰۲ ب.ظ

  با سلام. گوشی من مدل KX-TGA236 jxs هستش و من دو روش اولی رو که گفته بودید براش امتحان کردم اما هیچ کدوم جواب نداد. اگر برای ست کردن راهنماییم کنید ممنون میشم

 6. 10
  eli
  مهر ۱, ۱۳۹۳ — ۱۰:۵۲ ق.ظ

  سلام اگه میشه نحوه ی ریست کردنشم بگین.ما گوشیمون اخیرا خاموش میشه گاهی

 7. 12
  رامین
  مهر ۱۵, ۱۳۹۳ — ۷:۵۷ ب.ظ

  باسلام .گوشی من مدل ۳۶۱۲ است. یکی از گوشیها که گوشی اول هم هست پیام:
  no link to base.reconnected ac adaptor میده . هرکاری هم میکنم درست نمیشه .اما اون یکی گوشی کار میکنه فقط وقتی میزنم روی بلندگو اون هم قطع میشه و خیلی مشکل دوباره وصل میشه ! دلیلش چیه ؟
  ممنون از راهنماییتون .

 8. 14
  دانشفر
  آبان ۱۵, ۱۳۹۳ — ۸:۲۲ ق.ظ

  با سلام از کلیه زحمات و راهنمایی های شما متشکرم

 9. 15
  فاطمه
  آبان ۱۹, ۱۳۹۳ — ۸:۲۱ ب.ظ

  با سلام گوشی مدل ۶۵۱۱دارم صدای زنگش قطع شده و وقتی زنگ میخوره فقط صفحه روشن میشه

 10. 17
  میثم
  آذر ۲۶, ۱۳۹۳ — ۸:۰۰ ب.ظ

  بسیار بسیار ممنون

 11. 18
  مسیج
  آذر ۳۰, ۱۳۹۳ — ۸:۱۱ ب.ظ

  با سلام
  گوشی من مدل ۴۷۷۱ این مراحل رو انجام دادم روی بیسیم rejistered میده ولی باز اخطار check tel line میاد و گوشی بوق نداره

  • 19
   مدیر
   دی ۲۱, ۱۳۹۳ — ۳:۴۸ ب.ظ

   سلام
   یک بار بیسیم خود را ریست کنید تا درست شه اگر درست نشد باید به خدمات پاناسونیک ببرید
   برای ریست اول عدد ۲ بعد عدد ۵ بعد ۸ بعد ۰ رو به ترتیب همزمان گرفته و فشار دهید

 12. 20
  محمد
  دی ۱, ۱۳۹۳ — ۹:۳۳ ق.ظ

  با سلام و خسته نباشید

  من وقتی دکمه. Locator رو ۵ ثانیه نکه میدارم روی بیس in use میزنه و در اخر ست نمیشه،لطفا راهنمایی کنید که مشکل از کجاست

  • 21
   مدیر
   دی ۱, ۱۳۹۳ — ۳:۰۰ ب.ظ

   سلام
   دوست عزیز ما این مقاله را انتشار کرده ایم که کار مشتریان راحت شه اگر نتوانستید باید به خدمات پاناسونیک ببرید

 13. 22
  سعید
  بهمن ۱۱, ۱۳۹۳ — ۹:۴۶ ق.ظ

  مدل KX-TG 1311,3411
  ممنون که جواب دادید ولی من هر کاری رو که گفتید و تو دفترچه بود انجام دادم به هیچ عنوانی کانکت یا همون رجیستر نمیشه گوشی کلا تا حدود یکی دو دقیقه منتظر میمونه بعد چند تا بوق میزنه و برمیگرده به حالت اول وآنتن روی صفحه همونجوری مثل قبلش چشمک میزنه خیلی ممنون میشم بازم راهنمایم کنید البته بردمش یک تعمیرکار تلفن یک قیمت فضایی داده برای تعمیرش که من نو دو باره بخرم بهتره

 14. 24
  سعید
  بهمن ۱۸, ۱۳۹۳ — ۱۲:۱۰ ق.ظ

  بابت تعمیر این گوشی جایی رو میتونید به من آدرسش رو بدین که مطمئن باشه
  مدل KX-TG 1311,3411
  مورد تعمیر کانکت نشدن گوشی با پایه طبق دستورالعمل که هم شما و هم از روی دفترچه گفته شده

 15. 26
  الناز
  بهمن ۲۶, ۱۳۹۳ — ۹:۲۳ ق.ظ

  با سلام و خسته نباشید
  اگه لطف کنید مشکل گوشی منو زودتر حل کنید ، خیلی خیلی ممنون میشم . به خدا خیلی بهش نیاز دارم

  گوشی پاناسونیک مدل KX- TGA2360 jxs
  ۱) حدود ۲ سال پیش ، باطری گوشی بی‌سیم را برای اولین بار تعویض کرده‌ام .
  ۲) در حالی‌که نمایشگر ، باطری را پر و کامل نشان می‌دهد اما نمی‌توان با گوشی بی‌سیم صحبت کرد و زود قطع می‌شود. در این هنگام به ناچار با آیفون پایه‌ گوشی، مکالمه می‌کنم .
  ۳) وقتی گوشی بی‌سیم روی پایه هم که هست ، بدون اینکه استفاده شده باشد ، باطری آن به یکباره خالی می‌شود و زمان شارژ هم ، گوشی زیاد داغ می‌شود.
  ۴) بعضی از اوقات ، گوشی بی‌سیم در حالی که شارژ آن کامل نیست ، قطع نمی‌شود.

  • 27
   مدیر
   اسفند ۱۴, ۱۳۹۳ — ۹:۳۵ ق.ظ

   سلام
   با این گفته های شما احتمالا باتری بیسیم شما خراب شده بهتره باتری فابریک این گوشی رو تهیه کنید تا مشکل شما حل شه . فقط باتری فابریک بزارید

 16. 28
  سعید
  اسفند ۱۰, ۱۳۹۳ — ۸:۳۷ ب.ظ

  مدل گوشی من ۶۵۸۱میباشد صدای زنگ هندست قطع شده و وقتی زنگ میخوره یه عکس ناقوس با یک خط روی آن ظاهر میشه لطفا راهنمایی کنید

 17. 30
  پریسا
  اسفند ۱۲, ۱۳۹۳ — ۱:۴۷ ب.ظ

  سلام
  پیشاپیش سال نو مبارک با تشکر واقعا دستتون درد نکنه من و همسرم یک گوشی مدل KX-TGE240خریداری کردیم ولی روش ست کردنش و بلد نبودیم من از طریق راهنمایی های شما توانستم مرسی …..موفق باشید

 18. 31
  Reza
  اسفند ۱۵, ۱۳۹۳ — ۱۲:۴۰ ق.ظ

  سلام بابا منم مسلمونم یکی کمک کنه
  گوشیم بیسیم تو حالت سایلنته وقتی زنگ میخوره پاه اش زنگ می خوره اما گوشی فقطچراع روشن میشه
  اگه از تنظیمات گوشیه بگید کدوم قسمت برم
  اگه قراره ببرم یه شرکت برای تعمیر یه شرکت قابل اطمینان ومنصف معرفی کنید لطفا

 19. 33
  سهیل
  اسفند ۱۹, ۱۳۹۳ — ۸:۳۸ ق.ظ

  ممنون. عالی بود و مشکل حل شد.سلامت باشید

 20. 34
  فرزاد
  فروردین ۲۵, ۱۳۹۴ — ۲:۲۸ ب.ظ

  با عرض سلام و خسته نباشید
  گوشی تلفن و بی سیم پاناسونیک منزل اینجانب بدلیل بازیگوشی فرزندم، چند روزی است قفل شده و امکان شماره گیری از روی گوشی و دستگاه مادر مقدور نمی باشد، لطفا راهنمایی فرمائید.

 21. 36
  احسان
  اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۴ — ۱۲:۲۴ ب.ظ

  گوشی پاناسونیک ۳۶۱۱ من قفل شده و درقسمت منو کد۰۰۰۰ بود که الان ارور میده.لطفا راهنمایی کنید که چگونه قفل صفحه را باز کنم

 22. 38
  احسان
  اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۴ — ۴:۴۳ ب.ظ

  سلام دوباره.
  طبق راهنماییهای بالا که به دوستان شده کد منو>#251*7000>off را زدم ولی باز error میزنه. لطفا راهنمایی کنید

 23. 40
  m
  اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۴ — ۵:۴۳ ب.ظ

  با تشکر از اطلاعات مفیدتون

 24. 41
  رضا
  خرداد ۱۷, ۱۳۹۴ — ۲:۱۶ ب.ظ

  سلام دوست عزیز.از اطلاعات شما سپاسگزارم.درعرض یک دقیقه تلفنم راه اندازی شد.عالی بود.متشکرم

 25. 42
  محمد رضا
  مرداد ۹, ۱۳۹۴ — ۸:۲۰ ق.ظ

  سلام گوشی من ۳۷۲۱ چراغ وسط بیس برای منشی روشن مونده چکار کنم

 26. 44
  امید
  شهریور ۲۳, ۱۳۹۴ — ۳:۱۴ ب.ظ

  بسیار ممنون دوست عزیز. شد شد.

 27. 45
  پریسا
  شهریور ۲۹, ۱۳۹۴ — ۷:۲۴ ب.ظ

  با عرض سلام
  گوشی من پیغام check tel line رو نشون میده و هیچ تماسی نمیتونم باهاش بگیرم دوطرفه قطع شده مشکل از کجاست |؟؟

 28. 47
  امیر
  مهر ۱۰, ۱۳۹۴ — ۱۱:۵۲ ب.ظ

  سلام
  تلفن من tg2432هست . سیستم امریکا از کجا میتونم برنامه دو سیسنم تلفن را بکیرم و فلش کنم هم پروکرامر دارم و هم اداپتور ای سی فلش ممنون میشم

 29. 49
  farzin
  آبان ۱۰, ۱۳۹۴ — ۱۱:۱۸ ب.ظ

  فک کنم سوال من نیومده گوشیم قفل شماره گیر زدیم رمزش یادم رفته باید چه کنم؟؟؟؟؟؟
  مدل گوشی kxtg3721bx

 30. 51
  علي
  آبان ۱۱, ۱۳۹۴ — ۴:۱۸ ب.ظ

  با سلام خسته نباشید بابت سایت خوبتون
  مدل تلفن من kx-tg6702b ٢خط هست
  من نمیتونم دکمه locator رو روی بیس پیدا کنم
  لطفا راهنمایی کنید
  با تشکر

 31. 53
  حسین
  آذر ۹, ۱۳۹۴ — ۷:۱۰ ب.ظ

  سلام دوستان
  اگر با تلفن بیسیم KX-TG2360JX مشکل پیغام No link to base. Move closer to base, try again را داشتید بنده این کار را کردم درست شد
  ۱- قطع برق دستگاه مادر
  ۲- درآوردن باطری گوشی
  ۳-گرفتن دکمه LOCATOR/INTERCOM مادر تا صدای بوق بزند
  ۴- دکمه FLASH/CALL WAIT را روی گوشی بیسیم مورد نظر فشار دهید و نگه دارید تا پیغام Handset Registering روی صفحه بیسیم نمایش داده شود
  ۵-دکمه یک (۱) گوشی را فشار دهید .
  ۶- شنیدن صدای بوق کشیده نشانه ست شدن است
  دوستان اگر جواب گرفتند حتما نظر را اعلام کنند با تشکر

 32. 54
  امیر
  آذر ۲۳, ۱۳۹۴ — ۱:۱۲ ب.ظ

  با سلام به گوشی بیسیم خونه پسرم پسورد داده العان یادش رفته چکار باید کنم؟ باتشکر

 33. 56
  محسن
  دی ۲۹, ۱۳۹۴ — ۱۱:۳۳ ق.ظ

  بی سیم گوشی برای هرمدل ازگوشی پاناسونیک ست مشود؟
  مایه مدل قدیمی پاناسونیک داریم kx-tcm546bxb میخوام گوشی بیسیمشو با یه مدل بیس مدلKX-TG3821BX ست کنم ایا مشه این کارو انجام داد؟
  ممنون مشم اگه راهنمایی کنید.

 34. 58
  محمدرضا افشاريان
  اسفند ۲۹, ۱۳۹۴ — ۱۲:۱۰ ب.ظ

  دوستان پاناسونیکی من همراه و هم راز من
  تشکر
  عید نوروز رو به شما و خانواده زیبا پاناسونیک تبریک میگویم
  و سپاس از این لطف که مقاله به این سبک تحویل ما مصرف کنندگان گذاشتین

 35. 59
  ابوالفضل
  فروردین ۲, ۱۳۹۵ — ۱۰:۴۶ ب.ظ

  مدل گوشی من KX-TG2360JX است با روش حسین درست شد از سایت شما ممنونم .حسین جان متشکزم

 36. 60
  اکبر
  اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۵ — ۱۱:۰۴ ق.ظ

  سلام،من گوشیم مدل kx3612bx یه گوشیم ست میشه اما گوشی دومم نه چی کار باید بکنم؟

 37. 62
  اشکبوس
  خرداد ۷, ۱۳۹۵ — ۱:۱۶ ب.ظ

  سلام
  گوشی من مدل KX-TG4771 که گوشی ثابت و سیار با هم ست نمیشه.طبق دستورالعمل شما عمل کردم.پین کد میخواد.چه شماره ای رو باید وارد کنم؟لطفا راهنمایی کنید

 38. 64
  مسعود
  شهریور ۱۸, ۱۳۹۵ — ۱:۴۱ ب.ظ

  واقعا سایتتون عالیس.ممنون از راهنمایی بیدریغ شما.منو ازدادن هزینه اضافی نجات دادین.سپاسگزارم

 39. 65
  سعدی
  شهریور ۲۱, ۱۳۹۵ — ۳:۲۴ ب.ظ

  سلام . بیس یا دستگاه مادر مدل kx-TG4711BX است و گوشی بیسیم مدل kx-GT9311 است آیا باهم ست می شوند یا خیر . متشکرم

 40. 67
  جمال سهائی
  خرداد ۱۵, ۱۳۹۶ — ۱۲:۲۰ ب.ظ

  در تلفن پاناسونیک مدل kx-TGA681Bxزمانی که تماس میگیرم صدای طرف مقابل رو میشنوم ولی اون صدای منو نمیشنوه لطفا راهنمایی کنید

 41. 69
  عباس
  خرداد ۲۳, ۱۳۹۶ — ۱:۴۲ ق.ظ

  با سلام تفن من مدلkx-TGA371BX است بعضی وقتها صدا بریده بریده طرف مقابل می شنود بعضی وقتها صدا را نمیشنود بعضی وقت ها صدا تکرار میشه با تشکر لطفا راهنمایی فرمایید

 42. 71
  مریم
  مرداد ۲۰, ۱۳۹۶ — ۴:۴۴ ب.ظ

  سلام مدل ۶۶۷۲ دستگاه بیسیم ست نمیشه با بیس،تنظیمات این مدل رو نگفتید

 43. 73
  بهمن
  مرداد ۲۱, ۱۳۹۶ — ۵:۵۷ ب.ظ

  سلام دمتون گرم دوساعت همه جا رو گشتم اخرش با راهنمایی شما درستش کردم تلفن بیسیم رو خیرش رو ببینین

 44. 74
  مهدی
  مرداد ۲۶, ۱۳۹۶ — ۱۰:۰۹ ق.ظ

  سلام
  با احترام .مدل تلفن بی سیم پاناسونیک۳۶ KX-TGA ایا. ریست فکتوری دارد
  من باطری هم تعویض کردم ولی گویا قاطی کرده
  صدای بلندگو وپخش ان کلا قطع است زنگ هم ندارد ولی همه چیز ان درست است
  درضمن روی صفحه نمایش عدم شارژ می زند
  در صورتی که باطری مرغوب و۱۲ساعت شارژ بوده
  راهنمای کنید حتی شماره مخاطب را هم می گیرد وصدای ما میرود ولی هیچ صدای از مخاطب نمی اید

 45. 76
  منتظر
  مرداد ۲۸, ۱۳۹۶ — ۳:۲۶ ق.ظ

  واقعا ممنون بابت این مقاله یه دنیا ممنون

 46. 77
  پارسا
  شهریور ۳, ۱۳۹۶ — ۳:۱۷ ب.ظ

  سلام
  من گوشی بیسیم KX-TG2361JBX دارم ست نیست ….
  بعد از اینکه LOCATOR را روی بیس نگهداشتم روی گوشی بیسیم هم دکمه FLASH رو ب قدری نگه داشتم که HANDSET REGISTERING رو ببینم.. ولی متاسفانه بعد از ۳_۴ ثانیه ERROR !! مینویسه اگر امکان داره جوابو به ایمیلم بفرستین.. ممنون

  • 78
   مدیر
   شهریور ۱۲, ۱۳۹۶ — ۷:۵۷ ق.ظ

   سلام
   شما همین مقاله رو مطالعه کنید چون به صورت کامل توضیح داده شده اگر نتوانستید باید به خدمات پاناسونیک ببرید تا همکاران این کار رو انجام دهند

 47. 79
  سینا
  شهریور ۶, ۱۳۹۶ — ۱۲:۲۱ ق.ظ

  سلام
  مدتی هست گوشی بجای کاراکتر معمولی یکسری کارکتر نامفهوم وناقص نشان میدهد علت چیست؟ سخت افزاری یا مربوط به تنظمات منو میباشد؟ باتشکر

 48. 81
  امیر
  شهریور ۱۹, ۱۳۹۶ — ۴:۰۸ ب.ظ

  سلام.خسته نباشی بسیار عالی و کامل بود.

 49. 82
  یاقوت
  آبان ۸, ۱۳۹۶ — ۶:۱۴ ب.ظ

  سلام گوشی بیسیم مدل منشی دار رو میشه با بیس بدون منشی ۳۵۲۱ست کرد؟

 50. 84
  محمد
  مرداد ۱۲, ۱۳۹۷ — ۵:۰۰ ب.ظ

  با سلام
  گوشی من مدل KX-TG3821BX
  ابتدا پیغام Base no power روی بیسم ظاهر شد
  بعد به دو روش ذکر شده خواستم بیسیم رو با بیس ست کنم که بعد از چند بار تلاش ابتدا پیام لطفا تا یک دقیقه منتظر بمانید میاد بعد هم پیام Base no power press off میاد.لطف کنید راهنمایی کنید با تشکذ

 51. 86
  محسن کردلو
  مرداد ۱۳, ۱۳۹۷ — ۱:۲۰ ق.ظ

  سلام من گوشی پاناسونیک مدل KX-T3911BH دارم و گوشی بیسیم با مادر ست نمیشه و خارج شده میشه نحوه ست کردن و بگید ممنون

  • 87
   مدیر
   مرداد ۱۴, ۱۳۹۷ — ۸:۴۸ ق.ظ

   سلام
   اکثر مدل گوشی ها با این مدلی که در مقاله گفته شده ست میشه اگه نشد باید گوشی رو به یکی از خدمات پاناسونیک ببرید تا ست کنن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *