فکس های حرارتی

KX-FT501CX

KX-FT501CX

  دستگاه فکس حرارتی پاناسونیک مدل KX-FT501 دارای امکانات :

   

  • حافظه 28 صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • برش دستی کاغذ
  • سرعت ارسال فکس kbps 9.6
  • دارای  Caller ID
  • دفترچه تلفن با 100 حافظه
  • مواد مصرفی : KX-A106
  • ساخت مالزی
KX-FT501CX

KX-FT983CX

KX-FT983CX

  دستگاه فکس حرارتی مدل KX-FT983  با امکانات :

   

  • برش خودکار کاغذ
  •  سرعت ارسال فکس 9.6 kbps
  • حافظه 28 صفحه اي در صورت نبودن کاغذ
  • ظرفيت 10 برگ تغذيه خودکار اسناد جهت ارسال فکس و کپي
  •  داراي Caller ID
  • دفترچه تلفن با 100 حافظه
  • مواد مصرفي : KX-A106
  • ساخت مالزی
KX-FT983CX

KX-FT987CX

KX-FT987CX

  دستگاه فکس حرارتی پاناسونیک مدل KX-FT987 دارای امکانات :

   

  • منشی تلفنی تمام دیجیتال
  • برش خودکار کاغذ
  • سرعت ارسال فکس 9.6 kbps
  • حافظه 28 صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • دارای Speakerphone و Caller ID
  • دفترچه تلفن با 100 حافظه
  • مواد مصرفی : KX-A106
  • ساخت مالزی
KX-FT987CX