کارت های سانترال پاناسونیک

کارت تلفن گویا سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0191

کارت تلفن گویا سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0191

  کارت تلفن گویا یا کارت دیزا دستگاه سانترال مدل KX-TDA0191 – 4 CH DISA

  • امکان پاسخگویی همزمان به چهار خط شهری به ازای هر کارت
  • قابلیت استفاده در دستگاه های سانترال TDA/TDE100-200-600-620
  • نصب بر روی کارت آپشن مربوطه (KX-TDA0190)
  • قابلیت برنامه ریزی دیزا به شکل چند مرحله ای
کارت تلفن گویا سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0191

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0174

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0174

  کارت داخلی آنالوگ سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0174

  • ۱۶ پورت داخلی آنالوگ برای سانترال های پاناسونیک SLC 16
  • امکان نصب و راه اندازی روی سانترال KX-TDA/TDE100-200
  • تلفن های قابل استفاده در داخلی های مربوط به این کارت سانترال:

  تمام تلفن های آنالوگ معمولی، تلفن های بیسیم و فکس

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0174

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0193

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0193

  کارت کالر آیدی ۸ پورت برای خطوط شهری دستگاه های سانترال TDA , TDE

  •  Port Caller ID 8
  • قابل نصب و استفاده بر روی کارت خطوط شهری(TDA0180-0181-6181) دستگاه های سانترال TDA و TDE
  • با نصب این کارت روی کارت شهری دستگاه سانترال امکان درج و ثبت شماره های ورودی فراهم میشود.
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0193

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0290

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0290

  کارت سانترال پاناسونیک مدل  PRI – E1-KX-TDA0290

  • قابل استفاده به عنوان کارت PRI برای بهره برداری از خطوط PRI چهار رقمی یا ۵ رقمی
  • از این کارت برای اتصال دو دستگاه به هم دیگر هم استفاده میشود
  • پشتیبانی از خطوط ۴ یا ۵ رقمی مخابرات روی دستگاه های سانترال پاناسونیک مدل های TDA , TDE
  • قابل استفاده برای سانترال های KX-TDA/TDE100-200-600-620
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0290

کارت سانترال پاناسونیک KX-TE82491

کارت سانترال پاناسونیک KX-TE82491

  کارت دیزا (پاسخگوی خودکار یا تلفن گویا) سانترال پاناسونیک مدل KX-TE82491 – 1Port Disa

  • قابل استفاده برای دستگاه های سانترال مدل KX-TES824 , KX-TEM824 و KX-TEA308
  • این کارت جزء آپشن های دستگاه سانترال به حساب می آید
  • با نصب این کارت امکان پاسخ دادن همزمان ۲ خط شهری را فراهم میشود
  • محل نصب کارت قابل مشاهده در گالری عکس
کارت سانترال پاناسونیک KX-TE82491

کارت سانترال پاناسونیک KX-TE82494

کارت سانترال پاناسونیک KX-TE82494

  کارت کالر آیدی سانترال پاناسونیک مدل KX-TE82494 – 3Port Caller ID

  • قابل استفاده برای دستگاه های سانترال مدل KX-TES824 , KX-TEM824 و KX-TEA308
  • این کارت جزء آپشن های دستگاه سانترال به حساب می آید
  • این کارت امکان درج و ثبت شماره های ورودی فراهم میکند
کارت سانترال پاناسونیک KX-TE82494

کارت سانترال پاناسونیک KX-TE82480

کارت سانترال پاناسونیک KX-TE82480

  کارت افزایش سانترال پاناسونیک مدل KX-TE82480 – دو خط شهری ۸ داخلی

  • فابل استفاده برای سانترال KX-TES824 و سانترال KX-TEM824 پاناسونیک
  • با اضافه شدن این کارت روی دستگاههای سانترال فوق ۲ خط شهری و ۸ داخلی دیگر به دستگاه سانترال اضافه میشود
  • اصطلاحا به این کارت ،کارت آخر دستگاه سانترال TES824 هم گفته میشود
  • امکان استفاده از تلفن های آنالوگ معمولی ، فکس و بیسیم برای داخلی های این کارت سانترال
کارت سانترال پاناسونیک KX-TE82480

کارت سانترال پاناسونیک KX-TE82483

کارت سانترال پاناسونیک KX-TE82483

  کارت افزایش سانترال پاناسونیک مدل KX-TE82483 – سه خط شهری ۸ داخلی

  • فابل استفاده برای سانترال KX-TES824 پاناسونیک
  • با اضافه شدن این کارت روی دستگاه سانترال فوق ۳ خط شهری و ۸ داخلی دیگر به دستگاه سانترال اضافه میشود
  • امکان استفاده از تلفن سانترال مدل ۷۷۳۰ و تلفن های آنالوگ معمولی و فکس و بیسیم برای داخلی های این کارت
  • تلفن های قابل استفاده در داخلی های مربوط به این کارت سانترال:

  تلفن سانترال هایبرید مانند مدل ها ۷۷۳۰-۷۷۳۵-۷۰۳۰ و تلفن های آنالوگ معمولی ،تلفن های بیسیم و فکس

کارت سانترال پاناسونیک KX-TE82483

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0172

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0172

  کارت دیجیتال سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0172 – کارت DLC16

  • به عنوان کارت داخلی ۱۶ تایی دیجیتال مورد استفاده در دستگاههای سانترال مدل

  KX-TDA100/TDA200/TDA600/TDA100D/TDA100DBP

  TDA100DBA/TDE100/TDE200/TDE600

  • پوشش تلفن های سانترال دیجیتال سری DT7600 – DT300 – DT500 و T7665
  • امکان بهره برداری تا ۳۶ داخلی دیجیتال با DXDP
  • تلفن های قابل استفاده در داخلی های مربوط به این کارت سانترال:

  تمامی تلفن های سانترال دیجیتال مانند تلفن سانترال ۷۶۶۵ و سری KX-DT500- KX-DT33

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0172