کارت های سانترال پاناسونیک

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-NS5174

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-NS5174

  کارت داخلی آنالوگ سانترال پاناسونیک مدل KX-NS5174

  • ۱۶ پورت داخلی آنالوگ با کالر آی دی برای سانترال های پاناسونیک MCSLC 16
  • امکان نصب و راه اندازی روی سانترال  KX-NS500 / NS700 / NS300
  • تلفن های قابل استفاده در داخلی های مربوط به این کارت سانترال:

  تمام تلفن های آنالوگ معمولی، تلفن های بیسیم و فکس

  نحوه سیم بندی کارت سانترال در همین صفحه قسمت گالری عکس .

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-NS5174

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-NS5112

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-NS5112

  کارت سانترال DSP یا voip پاناسونیک تایپ L برای دستگاه سانترال KX-NS500 مدل KX-NS5112

  امکان فراهم ساختن ۲۵۴ ریسورس برای دستگاه

  این کارت میتواند ریسورس مورد نیاز برای تماس IP (ویپ)،کنفرانس،تلفن گویا و صندوق صوتی را فراهم کند.

  این کارت برای پیاده کردن هر گونه راه حل VOIP برای دستگاه NS500 مورد نیاز است.

  با اضافه کردن این کارت به دستگاه،تعداد کانال های هم زمانی تلفن گویا با توجه به ریسورس های آزاد کارت DSP تا ۶۴ کانال افزایش مییابد.

  جدول مربوط مصرف ریسورس دستگاه سانترال KX-NS500 را میتوانید در همین صفحه قسمت گالری عکس پیدا کنید.

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-NS5112

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-NS5111

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-NS5111

  کارت سانترال DSP یا voip پاناسونیک تایپ M برای دستگاه سانترال KX-NS500 مدل KX-NS5111

  امکان فراهم ساختن ۱۲۷ ریسورس برای دستگاه

  این کارت میتواند ریسورس مورد نیاز برای تماس IP (ویپ)،کنفرانس،تلفن گویا و صندوق صوتی را فراهم کند.

  این کارت برای پیاده کردن هر گونه راه حل VOIP برای دستگاه NS500 مورد نیاز است.

  با اضافه کردن این کارت به دستگاه،تعداد کانال های هم زمانی تلفن گویا با توجه به ریسورس های آزاد کارت DSP تا ۶۴ کانال افزایش مییابد.

  جدول مربوط مصرف ریسورس دستگاه سانترال KX-NS500 را میتوانید در همین صفحه قسمت گالری عکس پیدا کنید.

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-NS5111

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-NS5110

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-NS5110

  کارت سانترال DSP یا voip پاناسونیک تایپ S برای دستگاه سانترال KX-NS500 مدل KX-NS5110

  امکان فراهم ساختن ۶۳ ریسورس برای دستگاه

  این کارت میتواند ریسورس مورد نیاز برای تماس IP (ویپ)،کنفرانس،تلفن گویا و صندوق صوتی را فراهم کند.

  این کارت برای پیاده کردن هر گونه راه حل VOIP برای دستگاه NS500 مورد نیاز است.

  با اضافه کردن این کارت به دستگاه،تعداد کانال های هم زمانی تلفن گویا با توجه به ریسورس های آزاد کارت DSP تا ۶۴ کانال افزایش مییابد.

  جدول مربوط مصرف ریسورس دستگاه سانترال KX-NS500 را میتوانید در همین صفحه قسمت گالری عکس پیدا کنید.

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-NS5110

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA6178

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA6178

  کارت داخلی آنالوگ سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA6178

  • ۲۴ پورت داخلی آنالوگ برای سانترال های پاناسونیک SLC ۲۴
  • امکان نصب و راه اندازی روی سانترال KX-TDA/TDE600-620
  • پشتیبانی از کالر آیدی-Caller ID
  • تلفن های قابل استفاده در داخلی های مربوط به این کارت سانترال:

  تمام تلفن های آنالوگ معمولی، تلفن های بیسیم و فکس

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA6178

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-TDE0110

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-TDE0110

  کارت سانترال DSP یا VOIP پاناسونیک برای دستگاه سانترال سری TDE مدل KX-TDE0110

  قابل استفاده به عنوان کارت VOIP  ۱۶ کانال

  دارای ظرفیت ۸ داخلی IP و ۴ کانال  GATEWAY-TRUNK اولیه روی کارت

  این کارت به منظور راه اندازی داخلی IP و همچنین ارتباط بین دو دستگاه از طریق شبکه روی دستگاه های KX-TDE100/200/600 مورد استفاده قرار میگیرد.

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-TDE0110

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-TDE0111

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-TDE0111

  کارت سانترال DSP یا voip پاناسونیک برای دستگاه سانترال سری TDE مدل KX-TDE0111

  قابل استفاده به عنوان کارت VOIP  ۶۴ کانال

  دارای ظرفیت ۳۲ داخلی IP و ۱۶ کانال  GATEWAY-TRUNK اولیه روی کارت

  این کارت به منظور راه اندازی داخلی IP و همچنین ارتباط بین دو دستگاه از طریق شبکه روی دستگاه های KX-TDE100/200/600 مورد استفاده قرار میگیرد.

   

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-TDE0111

کارت تلفن گویا سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0191

کارت تلفن گویا سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0191

  کارت تلفن گویا یا کارت دیزا دستگاه سانترال مدل KX-TDA0191 – 4 CH DISA

  • امکان پاسخگویی همزمان به چهار خط شهری به ازای هر کارت
  • قابلیت استفاده در دستگاه های سانترال TDA/TDE100-200-600-620
  • نصب بر روی کارت آپشن مربوطه (KX-TDA0190)
  • قابلیت برنامه ریزی دیزا به شکل چند مرحله ای
کارت تلفن گویا سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0191

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0174

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0174

  کارت داخلی آنالوگ سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0174

  • ۱۶ پورت داخلی آنالوگ برای سانترال های پاناسونیک SLC 16
  • امکان نصب و راه اندازی روی سانترال KX-TDA/TDE100-200
  • تلفن های قابل استفاده در داخلی های مربوط به این کارت سانترال:

  تمام تلفن های آنالوگ معمولی، تلفن های بیسیم و فکس

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0174

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0193

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0193

  کارت کالر آیدی ۸ پورت برای خطوط شهری دستگاه های سانترال TDA , TDE

  •  Port Caller ID 8
  • قابل نصب و استفاده بر روی کارت خطوط شهری(TDA0180-0181-6181) دستگاه های سانترال TDA و TDE
  • با نصب این کارت روی کارت شهری دستگاه سانترال امکان درج و ثبت شماره های ورودی فراهم میشود.
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0193

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0290

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0290

  کارت سانترال پاناسونیک مدل  PRI – E1-KX-TDA0290

  • قابل استفاده به عنوان کارت PRI برای بهره برداری از خطوط PRI چهار رقمی یا ۵ رقمی
  • از این کارت برای اتصال دو دستگاه به هم دیگر هم استفاده میشود
  • پشتیبانی از خطوط ۴ یا ۵ رقمی مخابرات روی دستگاه های سانترال پاناسونیک مدل های TDA , TDE
  • قابل استفاده برای سانترال های KX-TDA/TDE100-200-600-620
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0290

کارت سانترال پاناسونیک KX-TE82491

کارت سانترال پاناسونیک KX-TE82491

  کارت دیزا (پاسخگوی خودکار یا تلفن گویا) سانترال پاناسونیک مدل KX-TE82491 – 1Port Disa

  • قابل استفاده برای دستگاه های سانترال مدل KX-TES824 , KX-TEM824 و KX-TEA308
  • این کارت جزء آپشن های دستگاه سانترال به حساب می آید
  • با نصب این کارت امکان پاسخ دادن همزمان ۲ خط شهری را فراهم میشود
  • محل نصب کارت قابل مشاهده در گالری عکس
کارت سانترال پاناسونیک KX-TE82491