کارت های سانترال پاناسونیک

کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5290

کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5290

  کارت پی آر آی  سانترال پاناسونیک مدل KX-NS5290 – کارت PRI and E1 card

  • قابل استفاده به عنوان کارت PRI برای بهره برداری از خطوط PRI چهار رقمی یا ۵ رقمی
  • از این کارت برای لینک ۳۰ کانال دو دستگاه به هم دیگر هم استفاده میشود
  • پشتیبانی از خطوط ۴ یا ۵ رقمی مخابرات روی دستگاه های سانترال پاناسونیک مدل NS
  • قابل استفاده برای سانترال های KX-NS500/300/700
کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5290

کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5170

کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5170

  کارت هایبرید سانترال پاناسونیک مدل KX-NS5170 – کارت DHLC 4

  • به عنوان کارت داخلی ۴ تایی هایبرید(چند کاره) مورد استفاده در دستگاههای سانترال مدل

  KX-NS500 / NS700 /NS300

  • پوشش تلفن های سانترال دیجیتال و هایبرید و آنالوگ معمولی
  • امکان بهره برداری تا ۸ داخلی دیجیتال با DXDP

  نحوه سیم بندی این کارت سانترال در قسمت گالری عکس

کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5170

کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5171

کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5171

  کارت دیجیتال سانترال پاناسونیک مدل KX-NS5171 – کارت DLC8

  • به عنوان کارت داخلی ۸ تایی دیجیتال مورد استفاده در دستگاههای سانترال مدل

  KX-NS500 / NS700 /NS300

  • پوشش تلفن های سانترال دیجیتال سری DT7600 – DT300 – DT500 و T7665
  • امکان بهره برداری تا ۱۲ داخلی دیجیتال با DXDP

  نحوه سیم بندی این کارت سانترال در قسمت گالری عکس

کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5171

کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5172

کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5172

  کارت دیجیتال سانترال پاناسونیک مدل KX-NS5172 – کارت DLC16

  • به عنوان کارت داخلی ۱۶ تایی دیجیتال مورد استفاده در دستگاههای سانترال مدل

  KX-NS500 / NS700 /NS300

  • پوشش تلفن های سانترال دیجیتال سری DT7600 – DT300 – DT500 و T7665
  • امکان بهره برداری تا ۲۴ داخلی دیجیتال با DXDP

  نحوه سیم بندی این کارت سانترال در قسمت گالری عکس

کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5172

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-NS5173

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-NS5173

  کارت داخلی آنالوگ سانترال پاناسونیک مدل KX-NS5173

  • ۸ پورت داخلی آنالوگ با کالر آی دی برای سانترال های پاناسونیک MCSLC 8
  • امکان نصب و راه اندازی روی سانترال  KX-NS500 / NS700 / NS300
  • تلفن های قابل استفاده در داخلی های مربوط به این کارت سانترال:

  تمام تلفن های آنالوگ معمولی، تلفن های بیسیم و فکس

  نحوه سیم بندی کارت سانترال در همین صفحه قسمت گالری عکس .

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-NS5173

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-NS5174

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-NS5174

  کارت داخلی آنالوگ سانترال پاناسونیک مدل KX-NS5174

  • ۱۶ پورت داخلی آنالوگ با کالر آی دی برای سانترال های پاناسونیک MCSLC 16
  • امکان نصب و راه اندازی روی سانترال  KX-NS500 / NS700 / NS300
  • تلفن های قابل استفاده در داخلی های مربوط به این کارت سانترال:

  تمام تلفن های آنالوگ معمولی، تلفن های بیسیم و فکس

  نحوه سیم بندی کارت سانترال در همین صفحه قسمت گالری عکس .

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-NS5174

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-NS5112

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-NS5112

  کارت سانترال DSP یا voip پاناسونیک تایپ L برای دستگاه سانترال KX-NS500 مدل KX-NS5112

  امکان فراهم ساختن ۲۵۴ ریسورس برای دستگاه

  این کارت میتواند ریسورس مورد نیاز برای تماس IP (ویپ)،کنفرانس،تلفن گویا و صندوق صوتی را فراهم کند.

  این کارت برای پیاده کردن هر گونه راه حل VOIP برای دستگاه NS500 مورد نیاز است.

  با اضافه کردن این کارت به دستگاه،تعداد کانال های هم زمانی تلفن گویا با توجه به ریسورس های آزاد کارت DSP تا ۶۴ کانال افزایش مییابد.

  جدول مربوط مصرف ریسورس دستگاه سانترال KX-NS500 را میتوانید در همین صفحه قسمت گالری عکس پیدا کنید.

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-NS5112

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-NS5111

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-NS5111

  کارت سانترال DSP یا voip پاناسونیک تایپ M برای دستگاه سانترال KX-NS500 مدل KX-NS5111

  امکان فراهم ساختن ۱۲۷ ریسورس برای دستگاه

  این کارت میتواند ریسورس مورد نیاز برای تماس IP (ویپ)،کنفرانس،تلفن گویا و صندوق صوتی را فراهم کند.

  این کارت برای پیاده کردن هر گونه راه حل VOIP برای دستگاه NS500 مورد نیاز است.

  با اضافه کردن این کارت به دستگاه،تعداد کانال های هم زمانی تلفن گویا با توجه به ریسورس های آزاد کارت DSP تا ۶۴ کانال افزایش مییابد.

  جدول مربوط مصرف ریسورس دستگاه سانترال KX-NS500 را میتوانید در همین صفحه قسمت گالری عکس پیدا کنید.

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-NS5111

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-NS5110

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-NS5110

  کارت سانترال DSP یا voip پاناسونیک تایپ S برای دستگاه سانترال KX-NS500 مدل KX-NS5110

  امکان فراهم ساختن ۶۳ ریسورس برای دستگاه

  این کارت میتواند ریسورس مورد نیاز برای تماس IP (ویپ)،کنفرانس،تلفن گویا و صندوق صوتی را فراهم کند.

  این کارت برای پیاده کردن هر گونه راه حل VOIP برای دستگاه NS500 مورد نیاز است.

  با اضافه کردن این کارت به دستگاه،تعداد کانال های هم زمانی تلفن گویا با توجه به ریسورس های آزاد کارت DSP تا ۶۴ کانال افزایش مییابد.

  جدول مربوط مصرف ریسورس دستگاه سانترال KX-NS500 را میتوانید در همین صفحه قسمت گالری عکس پیدا کنید.

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-NS5110

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA6178

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA6178

  کارت داخلی آنالوگ سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA6178

  • ۲۴ پورت داخلی آنالوگ برای سانترال های پاناسونیک SLC ۲۴
  • امکان نصب و راه اندازی روی سانترال KX-TDA/TDE600-620
  • پشتیبانی از کالر آیدی-Caller ID
  • تلفن های قابل استفاده در داخلی های مربوط به این کارت سانترال:

  تمام تلفن های آنالوگ معمولی، تلفن های بیسیم و فکس

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA6178

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-TDE0110

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-TDE0110

  کارت سانترال DSP یا VOIP پاناسونیک برای دستگاه سانترال سری TDE مدل KX-TDE0110

  قابل استفاده به عنوان کارت VOIP  ۱۶ کانال

  دارای ظرفیت ۸ داخلی IP و ۴ کانال  GATEWAY-TRUNK اولیه روی کارت

  این کارت به منظور راه اندازی داخلی IP و همچنین ارتباط بین دو دستگاه از طریق شبکه روی دستگاه های KX-TDE100/200/600 مورد استفاده قرار میگیرد.

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-TDE0110

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-TDE0111

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-TDE0111

  کارت سانترال DSP یا voip پاناسونیک برای دستگاه سانترال سری TDE مدل KX-TDE0111

  قابل استفاده به عنوان کارت VOIP  ۶۴ کانال

  دارای ظرفیت ۳۲ داخلی IP و ۱۶ کانال  GATEWAY-TRUNK اولیه روی کارت

  این کارت به منظور راه اندازی داخلی IP و همچنین ارتباط بین دو دستگاه از طریق شبکه روی دستگاه های KX-TDE100/200/600 مورد استفاده قرار میگیرد.

   

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-TDE0111